عنوان: نذر حج زن قبل از ازدواج و رضايت شوهر
سوال :

خانمي‌ قبل‌ از ازدواج‌ نذر كرده‌ كه‌ حج‌ّ بجا آورد و بعد از ازدواج‌  مي‌خواهد به نذر خود عمل‌ كند، آيا  اذن‌ شوهر لازم‌ است؟ و آيا شوهر حق‌ّ ممانعت‌ دارد؟


پاسخ:

اذن‌ شوهر لازم‌ نيست‌ ولي‌ اگر شوهر مخالفت‌ كند، نذر او منحل‌ مي‌شود و این حج بر او واجب‌ نيست‌.