عنوان: حج زن عقدي در خانه پدر بدون رضايت شوهر
سوال :

اگر زوج، همسر عقدی خود را از رفتن به عمره مفرده منع كند، با عنایت به اين كه آن خانم در خانه پدرش زندگی می کند چه وظیفه ای دارد؟


پاسخ:

شنیدن حرف او لازم نیست  ولی باید  مواظب باشد ضربه به محبت او نزند.