عنوان: پوشيدن لباس گروههاي منحرف غربي
سوال :

پوشيدن‌ لباسهايي‌ كه‌ متعلّق‌ به‌ گروههاي‌ منحرف‌ غربي‌ است‌، آيا در حكم‌ اشاعه فحشا مي‌باشد؟


پاسخ: چون‌ تشبّه‌ به‌ كفّار است‌ حرام‌ است‌ علاوه‌ بر اينكه‌ اشاعه فحشا نيز مي‌باشد.