عنوان: استفاده تبليغي از چهره زنان
سوال :

قرار دادن‌ عكس‌ زنهاي‌ بي‌حجاب‌ و آرايش‌ كرده‌ در ويترين‌ مغازه‌ها، روي‌ جعبه وسايل‌ منزل‌، روي‌ جعبه لوازم‌ آرايش‌، و روي‌ قوطي‌ هايي‌ كه‌ در داروخانه‌ها ديده‌ مي‌شود و معمول‌ است‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

چون‌ بدآموزي‌ دارد حرام‌ است‌ علاوه‌ بر اينكه‌ محرّك‌ و مفسده‌زا هم‌ مي‌باشد.