عنوان: اشاعه فحشا و قاليچه هاي تزئيني با شکل زنان
سوال :
اخيراً قاليچه‌هايي‌ توليد و پخش‌ مي‌شود كه‌ بر روي‌ آن‌ عكس‌ زنان‌ به‌ صورت‌ بدحجاب‌ يا در حال‌ ناز و عشوه‌ و يا همراه‌ با آلات‌ لهو و لعب‌ مانند طنبور و زدن‌ آن‌ آلات‌ نقش‌ بسته‌ است‌، كه‌ نصب‌ اين‌ قاليچه‌ها در خانه‌ها يا مغازه‌ها نوعي‌ ترويج‌ فرهنگ‌ ضدّ ديني‌ يا اشاعه فساد محسوب‌ مي‌شود، آيا خريد و فروش‌ اين‌ قاليچه‌ها چه‌ صورت‌ دارد و پولي‌ كه‌ توليد كنندگان‌ يا كسبه‌ از اين‌ راه‌ به‌ دست‌ مي‌آورند چگونه‌ است‌؟
پاسخ: بافتن‌ و خريد و فروش‌ و استفاده‌ از آنها حرام‌ است‌ بلكه‌ اشاعه فحشاء است‌.