عنوان: گرفتن وام به قصد پرداخت اقساط وام ديگر
سوال :

اگر کسی توانایی پرداخت وامی را نداشته باشد و خواسته باشد اصل و سود و دیرکرد را در قالب وام جدید از همان بانک بگیرد، از نظر شرعی چه صورتی دارد آیا ربا است یا خیر؟


پاسخ:

جایز است، ولی شبيه حیله‌های شرعی و قانونی است و خوب نیست.