عنوان: نگاه به فيلم مستهجن و اطمينان به عدم آلودگي به گناه
سوال :

اينجانب مرد متأهلي هستم و اطمينان كامل دارم كه نگاه كردن به فيلم هاي مبتذل و مستهجن،باعث آلوده شدنم به هيچ يك از گناهان جنسي(مانند زنا،لواط واستمناء) نخواهد شد. در فرض فوق آيا براي من جايز است كه «به قصد شهوت و لذت» به اينگونه فيلم ها نگاه كنم؟  


پاسخ:

حرام است و خطرناک.