عنوان: راه‌حل رفع اختلاف براي اعلام اول ماه
سوال :
چرا در اين چند سال گذشته در تشخيص اول ماه مبارک رمضان و عيد فطر، اين همه اختلاف بين مراجع و علماء ايجاد شده است؟
پاسخ:
اگر اين امر مهم حکومتي مربوط به ولي‌فقيه مي‌شد، اختلاف نبود.