عنوان: نذر روزه در سفر ماه رمضان
سوال :
کسی که کثیر‌السفر نیست، در ماه مبارک رمضان می‌تواند قبل از سفر نذر کند که روزهای بعد را که در سفر است، روزه بگیرد؟
پاسخ:

نمی‌تواند.