عنوان: منظور مصيبت در زيارت عاشورا
سوال :

در زيارت‌ عاشورا مي‌خوانيم‌ «عظمت‌ مصيبتك‌ في‌ السماوات‌ علي‌ جميع‌ اهل‌ السماوات‌» و منظور از اهل‌ سماوات‌ چسست‌؟

 


پاسخ:

به‌ حسب‌ ظاهر، مراد ملائكه آسماني‌ است‌ لكن‌ اگر كساني‌ از اين‌ مطلب‌ استفاده‌ كنند كه‌ مخلوقاتي‌ در ديگر كرات‌ آسماني‌ موجود است‌، شايد اشتباه‌ نكرده‌ باشند.