عنوان: استفاده از نرم افزارهاي اينترنتي براي شکستن فيلتر سايت هاي بسته شده
سوال :

الف) نرم افزارهایی در اینترنت وجود دارد که با استفاده از آنها می توان به سايت‌هایي که توسط جمهوري اسلامي فيلتر شده، وارد شد. این نرم افزارها در اینترنت موجود است و نیاز به اجازه یا شکستن قفل و... ندارد. آیا استفاده از چنین نرم افزارهایی برای شکستن فیلتر سایت های فیلترشده اشکال دارد  يا خير؟

ب) استفاده از اينگونه نرم‌افزارها و شکستن فیلتر سایت ها براي اغراض عقلايي چه حکمی دارد؟پاسخ:

الف)حرام است.

ب)حرام است.